Hva blir avfallet til?

Vi har bare en jordklode å hente råstoffer fra. Da gjelder det å bruke dem lurt til glede for også de som kommer etter oss. - Klikk for stort bilde

Tror du at alt du sorterer havner i ovnen på Trehørningen?

Da må du tro om igjen. Kun restavfallet havner der. Her er en oversikt over hva vi gjør med de andre typene avfall.

Jo mer en får brukt om igjen av materialene i det du kaster, jo mindre trenger hentes ut av naturen for å lage nye ting. Dermed blir det mer igjen av jordas ressurser til barna våre. En sparer også energi på å lage nytt av gamle, allerede utvunnede materialer enn fra naturens råstoffer. Er ikke det bra?

På denne siden ser du hva en mener er riktig håndtering av avfall i Norge.

Dette skjer med avfallet Sirkula (tidligere Hias' renovasjonsdel) samler inn

Type avfall

Hva blir det til?

Hvem tar imot og hvor

Matavfall Gjødsel til landbruket i ny matproduksjon, jordprodukter og biogass til renovasjonsbiler, anlegget og strøm. Mjøsanlegget på Lillehammer. Les om miljønytten av biogass her
Husholdningsplast Nye plastprodukter (blomsterpotter, paller, møbler, sekker, fleece-gensere, kontorstoler +++), litt fjernvarme og strøm. Mer om det i denne Hias-avisa Grønt Punkt håndterer all husholdningsplast i Norge. Plasten sendes i dag til tre anlegg i Tyskland (tidligere også ett i Sverige) Se NRK- sak om miljønytte her
Restavfall Fjernvarme og strøm, og aske (som ikke kan brukes til noe) Eidsiva Bioenergi på Trehørningen.
Asken legges på deponi/fyllinga på Heggvin.
Papir Nytt papir (aviser, kartong etc.) Østlandet gjenvinning som formidler videre til papirfabrikker i Sverige.
Papp - brun Ny bølgepapp, hylser og innleggspapp Via Rekom til blant annet Peterson packaging i Trondheim
Drikkekartong Emballasjekartong til for eksempel pizza Grønt Punkt sender det til bla Sverige etter nedlegging av siste kartongfabrikk i Norge
Glassemballasje Nytt glass, Glava isolasjon og Glassopor skumglass (isolasjon til veger - blant annet kjører en på glassopor i den nye E6-tunnelen i Øyer) Syklus Norge i Fredrikstad. Se film
Metallemballasje Nye bokser, sykler, bilfelger etc. Syklus Norge i Fredrikstad. Se film
Klær, sko, tekstiler Gjenbrukes UFF Norge
Trevirke Biobrensel til fjernvarme Eidsiva og Gjøvik Energisentral
Impregnert trevirke Farlig avfall som spesialbrennes i egne ovner. Får ut varmen, og asken må legges på spesielle deponier(fylling) Geminor som formidler blant annet til Sverige
Metall på gjenvinningsstasjonen Nye metallprodukter til bruk i stekepanner, biler, bygg etc. Stensli Gjenvinning i Brumunddal som sender videre til støperi etc.
Hageavfall - blandet og gras/løv Jordprodukter Det på Gålåsholmen blir jord som selges på gjenvinningsstasjonene. Ellers til Mjøsanlegget og lokale jordprodusenter
Hageavfall - grovt Biobrensel til fjernvarme Eidsiva Bioenergi og Forestia
EPS (isopor) Granulat til produksjon av isolasjonsmatter. Grønt punkt som sender det til resirkulering
Ubrennbart restavfall Kan ikke brukes til noe, og må deponeres/legges på fylling Deponi (fyllinga) på Heggvin
Maling, whitesprit, lim og lakk Farlig avfall som sorteres og spesialbrennes i egne ovner. Varmen brukes til sementproduksjon. Asken må legges på spesielle deponier (fylling) Renor (anlegg i Brevik og Aurskog)
Spraybokser Farlig avfall, hvor gass må brennes i eget trykkammer. Metallet gjenbrukes til nye metallprodukter Renor (anlegg i Brevik og Aurskog)
Bil -og småbatterier Farlig avfall hvor syre gjøres om til kjemiske salter som gjenbrukes. Metallene gjenbruke som bly i nye blybatterier, kobber, nikkel, sink og kobolt i metallindustrien. Plasten blir både nye plastprodukter og noe brennes. Batteriretur
Lyspærer og lysrør Farlig avfall hvor farlige stoffer som f. eks kvikksølv tas ut, og glass og metaller gjenbrukes til nye skumglass og metallprodukter. Les mer her Renas
Spillolje Nye oljeprodukter Renor (anlegg i Brevik og Aurskog)
Plantevernmidler Farlig avfall som sorteres og spesialbrennes i egne ovner. Varmen brukes til sementproduksjon. Asken må legges på spesielle deponier(fylling) Renor (anlegg i Brevik og Aurskog)
EE - avfall Farlige stoffer sorteres ut og behandles spesielt. Metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plasten som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner. Elretur
Hvitevarer Farlige stoffer (kvikksølv, asbest, kondensator med PCB, olje etc) sorteres ut og behandles spesielt. Metaller og glass gjenbrukes til nye produkter. Plasten som inneholder det farlige stoffet brommerte flammehemmere, må destrueres i egne spesialovner. Elretur
Varmtvannsberedere Nye metallprodukter som sykler, biler etc.Farlige stoffer som kvikksølv tas ut og behandles for seg. Stensli Gjenvinning i Brumunddal
Gulvbelegg Det farlige stoffet ftalater (brukes for å gjøre plast myk) må brennes i spesialovner, og asken legges på deponi/fylling. Renor som sender det utenlands da det ikke finnes anlegg for behandling av dette i Norge
PCB isolerglassruter Glasset blir til isolasjon, trevirke til brensel. Det farlige stoffet PCB må destrueres i egne spesialovner, og asken legges på deponi/fylling. Ruteretur
Klorparafiner isolerglassruter Glasset blir til isolasjon, trevirke til brensel. De farlige klorparafinene må destrueres i egne spesialovner. PCB Sanering som sender det blant annet til Finnland
Gips Råstoff til produksjon av nye gipsplater Ragn Sells
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Kontaktinformasjon

Sirkula IKS
Postboks 3
2301 Hamar
Telefon
: 62 54 37 00

Org.nr.
: NO 916 923 082
Åpningstid
: 08-15 (sentralbord)

Søk