Hvorfor øker renovasjonsgebyret?

Større mengder avfall og dyrere viderebehandling og levering av det siste årene er hovedgrunn til  - Klikk for stort bilde Vi får spørsmål om hvorfor renovasjonsgebyret øker med 10 prosent neste år. Her har du svar på hvorfor: 

De siste årene har det kommet inn mer avfall enn vi forventet. Det gjør at det har blitt dyrere både å hente inn, transportere og behandle avfallet enn det som lå til grunn for budsjettet.

Ved siden av at avfallsmengdene økte mer enn forutsatt, har også prisene i markedet svingt; de siste årene i feil retning. Avfall er en vare som behandles og leveres både nasjonalt og internasjonalt.

Siden gebyrene bestemmes i forkant og er faste gjennom året, har det ført til at det i noen år nå har kostet mer å håndtere avfallet enn det som er betalt inn i gebyrer. Det er lovbestemt at renovasjonsgebyret over tid skal dekke 100 prosent av kostnadene. Det vil si at når det blir underskudd ett år, må underskuddet hentes inn igjen et annet år. Dette er den viktigste årsaken til at renovasjonsgebyret må økes fra 2016 til 2017.

Samtidig har myndighetene kommet med nye krav til hvordan spesielt farlig avfall skal håndteres så ikke miljøgifter havner i lufta vi puster inn eller naturen. Det har også medført økte kostnader i mottak, behandling og håndtering av avfallet.

Hente mer avfall hjemme

Best mulig sortering av avfall gjør at mest mulig nye ting kan lages av gamle. Slik spares jordklodens råstoffer lenger til glede for både oss og ikke minst kommende generasjoner. Det er hovedgrunnen til at mer avfall nå hentes hjemme. Erfaring fra andre områder som har gjort det samme, viser at vi blir flinkere til å sortere når det hentes hjemme og ikke må fraktes til returpunkt.

I vurderingene som lå til grunn for å innføre en ny innsamlingsordning, var det forutsatt at endringen skulle medføre en 3 prosents økning i renovasjonsgebyret. Nå er hentingen av avfallet hjemme i gang, og så langt ser det ut til at ordningen holder seg godt innenfor de 3 prosentene som var forutsatt. En alternativ vurdering var å oppgradere småsamlerne for at de skulle tilfredsstille dagens krav og avfallsmengder. En sånn oppgradering var beregnet til å medføre en økning på 2,7 prosent i renovasjonsgebyret.

Oppsplitting av Hias

Hias ble splittet i to i mars i år, fordi det som skjer innen vann og avløp på den ene siden, og renovasjon og avfallsbehandling på den andre, har utviklet seg til bransjer med svært ulike rammebetingelser og styringsbehov.

Vann og avløp jobber med rør som skal graves ned i bakken og driftsanlegg hvor en må tenke 50-100 år fram i tid, med ofte store enkeltinvesteringer.

På avfallssiden skjer det stadige endringer med hvor og hvordan avfallet skal behandles, og tidshorisont en må planlegge for er mye kortere. Driftsoppgavene til renovasjon og vann/avløp krever ulik kompetanse og har også vært organisert som uavhengige enheter i Hias. Oppsplittingen gjør at selskapene framover skal gi mer effektive og bedre tjenester til brukerne.

Sist endret 31.10.2016 17:51
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Kontaktinformasjon

Sirkula IKS
Postboks 3
2301 Hamar
Telefon
: 62 54 37 00

Org.nr.
: NO 916 923 082
Åpningstid
: 08-15 (sentralbord)

Søk