Henteordning

Hjemme sorterer du avfallet etter fargen på lokket. Brunt = matavfall, blått = papir, oransje = glass - og metallemballasje, grått= restavfall, plastpose = plastemballasje - Klikk for stort bildeHjemme sorterer du avfallet etter fargen på lokket. Brunt = matavfall, blått = papir, oransje = glass - og metallemballasje, grått= restavfall, plastpose = plastemballasje Karine Bogsti

 

I Ringsaker, Hamar, Stange og Løten blir følgende fem avfallstyper hentet av renovatører:

Henteintervall
Avfallet hentes etter følgende intervall:

  • Matavfall avfall - hver 2. uke
  • Plastemballasje - hver 4. uke
  • Restavfall - hver 4. uke
  • Papir - hver 4. uke
  • Glass- og metallemballasje - hver 8. uke

Renovasjonsbilene er utstyrt med to kamre, og kan hente inntil to avfallstyper samtidig.

Hvilken uke og dag du har tømming finner du i tømmekalenderen. Hvis avfallet ikke er hentet kontakt oss på tlf 62 54 37 00, e-post: post@sirkula.no

Beholdere og ustyr til husstandene
Iht. Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall (PDF, 35 kB) omfatter et abonnement  lån og bruk av beholdere/utstyr for de avfallstypene som samles inn. Beholderne eies og vedlikeholdes av Sirkula (tidligere Hias) og følger eiendommen. (De skal ikke tas med ved evnt. flytting til ny bolig.) Rengjøring av beholdere påhviler den enkelte abonnent. Les mer om beholdere og utstyr til husstanden.

Plassering av avfallsbeholder/-sekk
Iht. Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall (PDF, 35 kB) er det regulert hvor avfallsbeholdere/-sekker skal plasses for henting av avfallet. (Jf. Plassering og tømming av oppsamlingsenhetene, § 7a gjelder for Hamar, Løten, Stange, mens § 7b gjelder for Ringsaker).

Hovedregel i Hamar, Løten og Stange:
Avfallsbeholderne skal settes frem til offentlig veg kvelden før tømming. Avfallsbeholderne plasseres på et plant underlag maksimum 3 meter gangavstand fra vegkanten langs den vegen renovatøren kjører.

Hovedregel i Ringsaker:
Avfallsbeholderne skal settes frem til maksimalavstanden fra kjørbar veg etter gebyrregulativet kvelden før tømming. Iht. gebyrregulativet er denne avstanden maksimum 30 meter.

Ved anskaffelse av leskur for plassering av avfallsbeholdere/ -sekker, les våre retningslinjer (PDF, 242 kB).

Tilbud til uføre (Hamar, Løten, Stange)

Personer som pga. sykdom eller uførhet ikke klarer å trille fram egen beholder, kan søke om å få hentet avfallsbeholder inntil 30 meter fra off. veg uten tilleggskostnad. (Ta kontakt med Sirkula (tidligere Hias' renovasjonsdel)  for å få kriterier og søknadsskjema, tlf. 62543700).

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Kontaktinformasjon

Sirkula IKS
Postboks 3
2301 Hamar
Telefon
: 62 54 37 00

Org.nr.
: NO 916 923 082
Åpningstid
: 08-15 (sentralbord)

Søk