Om Sirkula IKS

Sirkula IKS tar hånd om avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune.

Sirkula IKS var tidligere en del av Hias IKS, men ble skilt ut som eget selskap som ble stiftet den 17. mars 2016, og registert i Brønnøysund 30. mars 2016.

Sirkula IKS eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange. IKS står for at vi er interkommunalt selskap. Selskapet utfører avfallstjenesten på oppdrag fra sine eierkommuner.

Sirkula sørger for at avfall de ca. 40 000 hustandene på Hedmarken har blir håndtert og behandlet forsvarlig videre. Vi følger internasjonal og nasjonal politikk når det gjelder overordnet håndtering av avfallet. Avfallsplanen (PDF, 4 MB) sier mer om hvordan avfallet skal håndteres i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. 

Det er 51 ansatte i Sirkula som jobber på fem gjenvinningsstasjoner, Heggvin avfallsanlegg, Gålåsholmen mottak for hageavfall og i fagrådgiving/stab. Sirkula leier forskjellige administrative tjenester fra Hias IKS.

Sirkulas representantskap

Eierene kontroller hvordan Sirkula gjør jobben sin gjennom et representantskap bestående av 8 medlemmer. Det er to medlemmer fra hver eierkommune, og begge er faste medlemmer av formannskapet i sin kommune. Ved avstemning har hver kommunes stemme en vekt tilsvarende kommunens andel av selskapet. For å være gyldig må et vedtak ha tilslutning fra minst to kommuner.

Disse utgjør Sirkulas representantskap fra mars 2016 til 2019 (eierandel i parantes):

Ringsaker (41 %)
Anita Ihle Steen
Odd-Hermann Roel Børke

Hamar (30 %)
Katrine Aalstad
Geir Byberg

Stange (21%)
Nils A. Røhne
Aasa Gjestvang

Løten (8 %)
Bente Elin Lilleøkseth
Kjell Ingar Olsen


Sirkula sitt styre

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 er eiervalgte og 2 er ansattvalgte:

Nina Myren Sortehaug - styreleder
Arne Olav Loeng - nestleder
Karianne Eide Longva
Kristin Børresen
Harald Romstad
Terje Dahl (ansattvalgt)
Britt Solvår Morken (ansattvalgt)
 

Renovasjonshistorien på Hedmarken

Klikk på bildet for å se historien rundt renovasjon for private husholdninger på Hedmarken.

Historisk renovsasjon tidslinje 2016 - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
   

Skriftstørrelse

a - a - a

Kontaktinformasjon

Sirkula IKS
Postboks 3
2301 Hamar
Telefon
: 62 54 37 00

Org.nr.
: NO 916 923 082
Åpningstid
: 08-15 (sentralbord)

Søk