HjemAnsatte

Kari Skramstad

Personalkonsulent
Kari har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

Morten Finborud

Administrerende direktør
Daglig leder i Hias IKS

Nina Stokke Tronsrud

Administrasjonssjef
Leder for avdelingen Administrative fellestjenester.

Tor Einar Heia

Seniorrådgiver innkjøp
Hovedkontakt innen innkjøp for området Vann og Avløp.

Toril Nersveen

Arkivansvarlig
Ansvar for dokumentasjons- og arkivarbeidet i Hias.
[Error: Mangler informasjon om presentasjon]