HjemArbeidsplassenLærlinger
Hias som arbeidsplass

Lærlinger

Hias er godkjent lærebedrift i fagene automasjon, kjemiprosess og industrimekanikk. Vi har fokus på utdanning av fagpersonell, og har lang erfaring med å ha lærlinger i vår bedrift. Hias er medlem av Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet (OKIO).

 Før du søker læreplass hos Hias, ønsker vi at du har gjennomført en periode med Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF) hos oss. Dersom du ikke har mulighet til YFF, kan hospitering være et alternativ.

 For å få søke om hospitering eller YFF i Hias IKS, kan du ta kontakt med vår kontaktperson innen det aktuelle yrkesfaget: 

 

Automasjon
En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, drifter og vedlikeholder automatiserte systemer. Det vil si systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer, som fungerer uten eller med lite hjelp fra mennesker.

 

Industrimekanikk
Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om. Arbeidet består også i enklere maskinarbeid og å sette deler sammen. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

 

Kjemiprosess 
En prosessteknikker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosessteknikere går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Her kan du se en film om å være lærling i Hias.

Her er det også en film om hvordan det er å være lærling i Hias.

Les mer om OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter, Østlandet) og om det å være lærling på OKIOs nettside.