HjemArbeidsplassenSamarbeid med andre

Samarbeid med andre

Hias har stort fokus på å bidra til kunnskapsformidling for barn, unge og voksne. Derfor har vi samarbeid med ulike utdanningsinsitusjoner om generell kunnskap om vann og avløp.

Hamar Naturskole
Hias har et tett samarbeid med Hamar Naturskole om undervisning om drikkevann og avløpshåndtering. Hvert år har vi rundt 400 barneskoleelever på omvisning og undervisning ved avløpsrenseanlegget.

Vannkunnskap.no
Vannkunnskap.no er en kunnskaps- og rekrutteringsportal utarbeidet av interesse- og kompetanseorganisasjonen Norsk Vann. På disse nettsidene er det samlet informasjon om vann, hvorfor vi trenger det, hvordan vi forvalter det, de spennende jobbmulighetene i bransjen og hvor man kan utdanne seg. Hensikten er å spre kunnskap om vann, skape interesse og engasjement og gjøre det enklere å rekruttere flere til vannbransjen.

Norsk Vann
Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for vannbransjen i Norge. Organisasjonen skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Som kompetanseorganisasjon for vann- og avløpssektoren sørger Norsk Vann for en rekke kompetansehevende tilbud til medlemmer og andre interesserte.