Hias som arbeidsplass

Trainee

Hias ønsker å bidra til at nyutdannede flytter til - og tilbake til - vår region.

Vi er derfor medlem av to traineeordninger; Trainee Innlandet og TraineeVANN. Hias har - og har hatt - traineer i ulike fag.

 

Trainee Innlandet
Trainee Innlandet tilbyr et traineeprogram som strekker seg over to år, og gir erfaring fra inntil tre bedrifter. I tillegg gjennomgår traineene et kompetanseprogram, som bir faglig påfyll og praksisnær ferdighetstrening med bruk av PEOPLE LAB.

Trainee Innlandets medlemsbedrifter holder til i byregionene i Hedmark og Oppland: Lillehammer, Hamar, Elverum, Gjøvik og Kongsvinger.

 

TraineeVANN
TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Det er Norsk Vann som er initiativtaker til traineeVANN, og som drifter traineeordningen. Norsk Vann er en interesse- og kompetanseorganisasjon for den norske vannbransjen.

TraineeVANN er et 18 måneders program med inntil tre forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter. Programmet er en ypperlig mulighet til å skaffe seg bred kompetanse innenfor vannbransjen.

Les om Vinusha, som er trainee i tranieeVANN 

Nina Stokke Tronsrud

Administrasjonssjef
Leder for avdelingen Administrative fellestjenester.

Avdelingen leverer tjenester innenfor følgende fagområder:

  • Innkjøp
  • Arkiv
  • Regnskap
  • IKT
  • HR

I tillegg til å levere tjenester internt i Hias med tilhørende datterselskaper, leverer avdelingen også tjenster til Sirkula IKS med datterselskaper. 

+47 958 38 250