HjemBesøkendeKursdeltakelse
Besøkende ved Hias

Kursdeltakere

Deltakere på kurs benytter hovedinngangen.

Kursdeltakere kan parkere på vår parkeringsplass som er reservert for kurseltakere. Følg veien til høyre rundt bygget, og kjør ca. 150 meter rett frem. Parkeringsplassen ligger på høyre side av veien. Se mer informasjon her.

Norsk Vann har kursvirksomhet ved Hias avløpsrenseanlegg. I forbindelse med kurs registrerer kursholder seg på PC ved inngangen. Liste med navn på kursdeltakere blir levert til Hias.

Hias IKS

Besøksadresse:
Sandvikavegen 136, Ottestad.

Postadresse:
Hias IKS,
Postboks 4065,
2306 Hamar

E-post: post@hias.no

Telefon: 459 75 500

Org. nr: NO 947 293 265

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent

Sverre Øystein har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Slambehandling.
  • Drift VA generelt.
  • Lekkasjesøk.
  • Driftsassistanse.
  • Omvisning og undervisning.

Sverre Øystein Nysæther ble ansatt som driftsoperatør i driftsavdelingen i 2008. Fra 2014 har han vært ansatt ved Plan og prosjekt. Han jobber i dag som driftskonsulent med ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Han har tidligere hatt oppgaver i driftsassistansen som rådgiver innenfor drift av prosessanlegg og kartlegging av lekkasjer og feilkoblinger på ledninger.

+47 468 98 406