Våre gjester må registrere seg ved ankomst.
Ved hovedinngangen er det plassert en PC, hvor gjester må registrere seg med navn, telefonnummer og hvem en skal besøke. Når registreringen er gjort, blir det sendt en SMS til den ansatte som venter besøk. Den ansatte må hente gjesten.