Erik har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA
  • Ledningsanlegg, inkl. no-dig-løsninger
  • Hovedplaner, utredninger, saneringsplaner
  • Anskaffelsesregelverket
  • Prosjektledelse generelt