Hun har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • 3D-modellering, prosjektering og tegning innen VA
  • Bruk av Revit, AutoCAD og BIM
  • Prosjektledelse og byggeledelse

Maren begynte i Hias i 2019. Hun har tidligere jobbet hos Sweco i Hamar og vært traine hos NRV/NRA (Nedre Romerike Vannverk og Nedre Romerika Avløpsselskap), i Gjerdrum kommune og i ROAF (Romerike avfallsforedling).