Målfrid har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Prosessanlegg VA
  • Ledningsanlegg
  • Prosjektering VA-anlegg
  • Hovedplaner og utredninger
  • Anskaffelsesregelverket
  • Prosjektledelse generelt

Hun har vært ansatt i Hias siden 2001. Målfrid har vært prosjektleder for flere store utbyggingsprosjekter hos Hias, også det nye vannbehandlingsanlegget. Målfrid er stedfortreder for Plansjef når han er fraværende.