Desinfeksjon sørger for en ytterligere sikring av vannets hygieniske kvalitet. Dette skjer i to uavhengige prosesser for å drepe bakterier, virus og parasitter:

  • Vannet passerer i et kammer som blir belyst med ultrafiolette stråler (UV).
  • Tilsetting av små mengder klor.