HjemHias How2O
Hias How2O

Hias-prosessen - kontinuerlig biologisk fosforfjerning

Hias How2O leverer morgendagens prosessløsning til renseanlegg -den patenterte biologiske Hias-prosessen®. Avløpsvann renses effektivt uten bruk av kostbare og klimafiendtlige fellingskjemikalier.

Hias-prosessen® er en kontinuerlig biologisk renseprosess basert på MBBR-teknologi. Kombinasjonen av kjente prinsipper fra biologisk fosforfjerning og effektiviteten til biofilmbasert MBBR-teknologi, resulterer i en kostnadseffektiv og bærekraftig renseprosess.

Hias-prosessen® produserer et fosforrikt bioslam, som legger til rette for inntil 50 prosent gjenvinning av fosfor. Resterende fosfor i slammet har god plantetilgjengelighet på grunn av fravær av fellingskjemikalier.


Hias-prosessen® er blitt utviklet ved Hias RA siden 2012, og det foreligger omfattende dokumentasjon på resultater under varierende forhold som temperatur, vannmengde og organisk belastning. Prosessen har vært operativ i full skala – 10 000 PE - siden 2016.
Hias How2O tilbyr mulighetsstudier, pilotstudier og detaljprosjekt av Hias-prosessen.

Hias How2O og Enwa AS har signert en intensjonsavtale om fremtidig samarbeid.

 

Medieomtale:

Hias-prosessen

  • Sekundærrensekrav uten bruk av fellingskjemikalier.
  • Lave livssykluskostnader.
  • Ekstremt lavt klimaavtrykk.
  • Gjenvinner 50 prosent fosfor.
  • Produserer bioslam med plantetilgjengelig fosfor.