Marked

Hias-prosessen® – til ombygging eller nybygging av renseanlegg

Hias How2O leverer prosessløsninger for neste generasjon renseanlegg. I dialog med kunden velger vi det beste utstyret for jobben som skal gjøres.

I fremtidens renseanlegg vil sirkulærøkonomi stå sentralt. Alle ressurser i avløpsvannet skal utnyttes på best mulig måte. Hias-prosessen® legger til rette for at tilnærmet all fosfor i avløpsvannet blir gjenvunnet, enten i form av struvitt eller som plantetilgjengelig fosfor i slam.

 

Lang erfaring

Hias har lang erfaring med å teste og velge ut det beste utstyret på eget renseanlegg. Som uavhengig leverandør velger Hias How2O det best egnede utstyret til jobben. Ved å kombinere teoretisk kunnskap med praktisk innsikt og erfaring, får vi fram løsninger som er fremtidsrettede, kostnadseffektive og driftssikre.


Hias-prosessen® egner seg meget godt som sekundærrensetrinn i renseanlegg hvor det er strenge krav til fosforfjerning. Renseprosessen kan enkelt tilpasses eksisterende bassengkapasitet. For et tradisjonelt aktiv slamanlegg vil kapasiteten øke vesentlig ved ombygging til Hias-prosessen®. Avvanningsegenskapene til bioslammet er gunstige, og gjøres med enkel filtrering, for eksempel med et disc-filter. Sedimenteringsbasseng blir dermed overflødige og kan eventuelt brukes til kapasitetsøkning.


Ved nybygging av renseanlegg vil man legge vekt på energieffektiv bassengutforming og fleksibilitet for å møte fremtidige rensekrav.

Våre ingeniører tilbyr mulighetsstudier, pilotstudier og detaljprosjekt.