HjemHias How2OOm Hias How2O
Om Hias How2O

Hias-prosessen® – offentlig innovasjon ut i markedet

Hias How2O kommersialiserer Hias-prosessen®, som er utviklet av prosessingeniører ved Hias IKS. Morselskapet leverer vann- og avløpstjenester til fire  kommuner på Hedmarken.

Hias How2O AS er et søsterselskap av Hias IKS. Selskapets hovedformål er å markedsføre og levere Hias-prosessen® til kunder i inn- og utland.

Selskapet har et tett samarbeid med Hias IKS, og drar nytte av kompetanse innenfor prosess, drift, automasjon og mekaniske fag. FoU-virksomheten foregår primært på Hias RA.

Anders T. Øfsti

Daglig leder, Hias How2O AS
Ansvarlig for kommersialisering av teknologi og rådgivningstjenester.

Anders' viktigste oppgaver:

  • Forretningsutvikling.
  • Strategisk og operativ ledelse.
  • Innovasjon og utvikling.

Anders er utdannet cand. scient ved Universitetet i Bergen i 2000. Han har erfaring fra blant annet Topigs Norsvin og Felleskjøpet. 

+47 473 27 092

Torgeir Saltnes

FoU-sjef

Torgeir har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Lede og organisere FoU-arbeid og utredninger innen vann og avløp.
  • Overordnet planlegging for utvikling av Gjødselfabrikken/avløpsrenseanlegget.
  • Markedsføring av Hias-prosessen nasjonalt og internasjonalt gjennom Hias How2O.
  • Prosjektledelse og annen deltakelse i investerings- og utviklingsprosjekter i Hias.

Torgeir Saltnes er dr. ing. med hovedkompetanse innenfor prosessteknikk vann og avløp. Han begynte ved Plan og prosjekt i 2010. Han har også tidligere vært ansatt i Hias i fire år, da ved driftsavdelingen. Med bakgrunn i stor aktivitet i Hias How2O har Torgeir fra mai 2018 rollen som FoU-sjef i Hias.

+47 481 32 692