HjemHias How2OTeknologi
Teknologi

Hias-prosessen - neste generasjon biologisk fosforfjerning

Den kontinuerlige biologiske Hias-prosessen® utnytter evnen fosforakkumulerende mikroorganismer (PAO) har til å ta opp store mengder fosfor under gitte forhold.

Prinsippene for biologisk fosforfjerning har vært kjent siden 60-årene, og er praktisert i aktivslamanlegg verden over. Disse anleggene er imidlertid ikke spesielt effektive, verken målt i rensegrad eller totaløkonomi. Hias-prosessen® er en kompakt, kontinuerlig biologisk renseprosess basert på MBBR-teknologi. Kombinasjonen av kjente prinsipper fra biologisk fosforfjerning og effektiviteten til biofilmbasert MBBR-teknologi resulterer i en kostnadseffektiv og bærekraftig renseprosess.

 

Kontinuerlig biologisk prosess

Den kontinuerlige biologiske Hias-prosessen® utnytter evnen fosforakkumulerende mikroorganismer (PAO) har til å ta opp store mengder fosfor under gitte forhold. Lettfordøyelig løst organisk stoff (sCOD) blir tatt opp av PAO i biofilmen under anaerobe forhold. Opptaket skjer ved at de bruker cellulært fosfor som energikilde. Under aerobe forhold skifter PAO’ene metabolisme radikalt. Da brukes energien fra det lagrede organisk stoffet til å ta opp store mengder fosfor. Denne prosessen er svært effektiv, og resulterer i stabile fosfatnivåer under 0,15 mg fosfat/l utløpsvann.

 

Selvfall

Den kontinuerlige Hias-prosessen® er basert på selvfall. Avløpsvann og bæremedier med biofilm drives med selvfall gjennom reaktoren i henholdsvis anaerobe og aerobe soner. Ved den siste aerobe sonen ledes renset avløpsvannet og bioslam ut av reaktoren, mens biofilm-mediene flyttes tørt tilbake til den første anaerobe sonen. Bioslammet separeres enkelt fra avløpsvannet ved hjelp av et konvensjonelt disc-filter. Tekniske komponenter er holdt til et minimum; omrørere, luftdiffusorer og transportbånd for biofilm-mediene.

Hias-prosessen lar seg enkelt tilpasses til eksisterende bassengkapasitet ved ombygging av renseanlegg.

Se film om Hias-prosessen her.

Neste generasjon biologisk fosforfjerning

  • Karbongjerrig fosforfjerning.
  • Ingen bruk av fellingskjemikalier.
  • Rensegrad totalfosfor >90%
  • Rensegrad sCOD >70%
  • Utløpsvann med < 0,15 mg fosfat/l