HjemNyheterAktuelt-Veldig lærerikt
Lektor 2

-Veldig lærerikt!

-Opplegget er veldig bra. Det er kjempefint at elevene får komme til Hias. Her får de se og lære om renseprosessen med mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. De får også kunnskap om hva slags realfagsarbeidsplasser som finnes her, sier lærere ved Ajer ungdomsskole i Hamar. Ajer er en Lektor2-skole. Det vil si at skolen samarbeider med arbeidslivet om undervisning i realfag.

I løpet av to uker har Hias hatt besøk i alt 210 åttendeklasseelever fra Ajer ungdomsskole og Børstad ungdomsskole i Hamar. Elevene har fått omvisning i renseanlegget og undervisning i klasserom i tillegg til at de har målt fosforinnhold i avløpsvannet i laboratoriet.

-Elevene har vært svært engasjerte. Årets besøk har gått veldig bra, sier Sverre Øystein Nysæther, som er driftskonsulent i Hias. Han har ansvaret for undervisningen og omvisningene i forbindelse med Lektor2-opplegget. I år er det fjerde året at Hias er med på dette opplegget.

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen.

 

Les mer her:

Fruktbart samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent

Sverre Øystein har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Slambehandling.
  • Drift VA generelt.
  • Lekkasjesøk.
  • Driftsassistanse.
  • Omvisning og undervisning.

Sverre Øystein Nysæther ble ansatt som driftsoperatør i driftsavdelingen i 2008. Fra 2014 har han vært ansatt ved Plan og prosjekt. Han jobber i dag som driftskonsulent med ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Han har tidligere hatt oppgaver i driftsassistansen som rådgiver innenfor drift av prosessanlegg og kartlegging av lekkasjer og feilkoblinger på ledninger.

+47 468 98 406