HjemNyheterAktuelt-Vi ønsker å vise at vi er et skritt foran
Vertskapsrollen er viktig for Hias

-Vi ønsker å vise at vi er et skritt foran

Vertskapsrollen er viktig for Hias. -Vi er en kompetansebedrift, og ønsker å vise frem det vi driver med - og at vi er et skritt foran når det gjelder utvikling av moderne teknologi, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias.

Toril Hofshagen, administrerende direktør i Norsk Vann, Anders T Øfsti, daglig leder i Hias How2O, Ketil Kjenseth, leder i Stortingets energi- og miljøkomite og Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKSHias jobber for å utvikle fremtidens renseanlegg. Dette var temaet da nyvalgt leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V), var på besøk sammen med bransjeorganisasjonen Norsk Vann i forrige uke.


Økende interesse for omvisning
Nesten 1000 personer fikk omvisning ved Hias' avløpsrenseanlegg i Ottestad i Stange kommune i 2017. -Interessen for å besøke oss er økende, sier Sverre Øystein Nysæther. Det er han som leder de fleste omvisningene. I 2016 fikk 667 personer omvisning hos Hias. I 2015 var tallet 655, noe som var en fordobling i forhold til de to foregående årene. Det er mange ulike grupper som besøker anlegget i Sandvika. Skoleelever fra de fire eierkommunene utgjør en stor andel av de besøkende.

Vi ser også økende antall besøk til vårt datterselskap Hias How2O som opplever stor interesse for Hias-prosessen.

-Vi får også mange forespørsler fra pensjonistforeninger og andre som har lyst til å besøke anlegget, sier Sverre Øystein. Han nevner Lions, Boligskolen i Ringsaker, videregående skoler og utenlandske delegasjoner som eksempler. Omvisningene foregår både på dag- og kveldstid. En del av omvisningene skjer i forbindelse med Norsk Vanns kursvirksomhet i Hias' lokaler.

 

Hamar naturskole
Hamar naturskole formidler kunnskap om naturen og dens sammenhenger i den hensikt å gi elever i grunnskolen og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskap om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner. Hvert år er sjuendeklassinger på Hedmarken med i båt på Mjøsa for å se hva som finnes i innsjøen. I tillegg får de omvisning ved renseanlegget.

"Den naturlige skolesekken" arrangeres for fjerdeklassinger, og er et samarbeid mellom Hamar naturskole og Storhamar skole.

 

Fin jobb
-Å lede omvisninger ved renseanlegget er en fin jobb. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra besøkende, som synes at anlegget er rent, pent og avansert. Aller morsomst er det med pensjonister. De er som regel svært interesserte, og synes at de får voksenopplæring på det aller beste, sier Sverre Øystein.

Hias samarbeider med skoler i eierkommunene om Lektor2, det vil si undervisning i realfag.

Sverre Øystein Nysæther

Driftskonsulent

Sverre Øystein har ansvar og oppgaver innen følgende områder:

  • Slambehandling.
  • Drift VA generelt.
  • Lekkasjesøk.
  • Driftsassistanse.
  • Omvisning og undervisning.

Sverre Øystein Nysæther ble ansatt som driftsoperatør i driftsavdelingen i 2008. Fra 2014 har han vært ansatt ved Plan og prosjekt. Han jobber i dag som driftskonsulent med ansvar for koordinering av Norsk Vanns VA-opplæring på Hias, omvisning og undervisning for besøkende og prosjektdeltaker i driftsprosjekter. Han har tidligere hatt oppgaver i driftsassistansen som rådgiver innenfor drift av prosessanlegg og kartlegging av lekkasjer og feilkoblinger på ledninger.

+47 468 98 406