HjemNyheterAktueltAnleggstrafikk i forbindelse med Arstadledningen
Arbeidet har krysset jernbanen

Anleggstrafikk i forbindelse med Arstadledningen

Arbeidet med Arstadledningen har startet opp igjen etter sommerferien. Arbeidet krysset jernbanen i juni. Nå fortsetter byggingen av ny hovedvannledning på strekningen jernbanen - Arstad pumpestasjon. I den forbindelse vil det bli noe anleggstrafikk i Rudolf Steiners veg, Skolevegen, Emil Nordbys veg og Skogfaret.

For å begrense anelggstrafikken i den perioden vi nå går inn i, er det i vinter og vår blitt gjort tiltak med innkjøring av rør og masser.

Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Den nye hovedvannledningen, Arstadledningen, skal frakte vann fra det nye vannbehandlingsanlegget til Arstad pumpestasjon.

Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører.

Se filmsnutt fra arbeidet med Arstadledningen her.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH