HjemNyheterAktueltAnleggstrafikk i forbindelse med Arstadledningen
Arbeidet har krysset jernbanen

Anleggstrafikk i forbindelse med Arstadledningen

Arbeidet med Arstadledningen har startet opp igjen etter sommerferien. Arbeidet krysset jernbanen i juni. Nå fortsetter byggingen av ny hovedvannledning på strekningen jernbanen - Arstad pumpestasjon. I den forbindelse vil det bli noe anleggstrafikk i Rudolf Steiners veg, Skolevegen, Emil Nordbys veg og Skogfaret.

For å begrense anelggstrafikken i den perioden vi nå går inn i, er det i vinter og vår blitt gjort tiltak med innkjøring av rør og masser.

Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Den nye hovedvannledningen, Arstadledningen, skal frakte vann fra det nye vannbehandlingsanlegget til Arstad pumpestasjon.

Hias beklager de ulempene som arbeidet medfører.

Se filmsnutt fra arbeidet med Arstadledningen her.