HjemNyheterAktueltAnleggstrafikk i Kavlebruvegen
Arstadledningen

Anleggstrafikk i Kavlebruvegen

I forbindelse med byggingen av Arstadledningen og forberedelser til boring under jernbanen vil det bli noe anleggstrafikk i Kavlebruvegen.

Dette gjelder i inneværende uke (uke 15) og uka etter påske (uke 17).

Hias beklager de ulempene som dette medfører. 

I forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg legges det ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH