HjemNyheterAktueltArbeid med sjøledninger i Mjøsa
Hias vannbehandlingsanlegg

Arbeid med sjøledninger i Mjøsa

Arbeidet med å legge på plass sjøledninger fortsetter i uke 49, og vil være ferdig i løpet av januar 2020. I den forbindelse vil sjøledningene med betonglodd bli iggende i vannoverflaten før de senkes. Hias oppfordrer de som måtte ferdes på Mjøsa om å ta hensyn til ledningene!

Sjøledningen skal legges i Mjøsa på strekningen Nordsveodden – Nedre Furuberget. Den skal frakte vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Nedre Furuberget pumpestasjon. Sjøledningen er 6500 meter lang.

Arbeidet med sjøledningen deles opp i flere traseer. Den første er utført. Det er de to siste traseene som skal utføres fra uke 49.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.