HjemNyheterAktueltArbeid med sjøledninger i Mjøsa
Hias vannbehandlingsanlegg

Arbeid med sjøledninger i Mjøsa

Arbeidet med å legge på plass sjøledninger fortsetter i uke 49, og vil være ferdig i løpet av januar 2020. I den forbindelse vil sjøledningene med betonglodd bli iggende i vannoverflaten før de senkes. Hias oppfordrer de som måtte ferdes på Mjøsa om å ta hensyn til ledningene!

Sjøledningen skal legges i Mjøsa på strekningen Nordsveodden – Nedre Furuberget. Den skal frakte vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Nedre Furuberget pumpestasjon. Sjøledningen er 6500 meter lang.

Arbeidet med sjøledningen deles opp i flere traseer. Den første er utført. Det er de to siste traseene som skal utføres fra uke 49.

Hias vannbehandlingsanlegg

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 400 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.