HjemNyheterAktueltArbeidet med sjøledning i full gang
Hias vannbehandlingsanlegg

Arbeidet med sjøledning i full gang

Arbeidet med å legge sjøledning i Mjøsa på strekningen Nordsveodden - Nedre Furuberget er i full gang. Sjøledningen vil bli ankret opp i området som er vist på bildet (over). Anleggsområdet er merket med bøyer og lysioder.

Ledningen er en Ø630mm sjøledning for drikkevann. Når denne er komplett skal den legges mellom Hias vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad og Nedre Furuberget i Hamar.

Det er viktig at båtførere tar hensyn i dette området. 

Ledningstraseen er vist på kartet over. Lengden på 6500 m deles opp i fem til seks traseer for ikke å sperre av for stort område i Mjøsa. Jobben med å legge ledningen på plass på strekningen Nordsveodden - Nedre Furuberget blir utført etter sommerferien. Ledningen skal ikke ligge og flyte uten oppsyn av entreprenør. 

Det er viktig at båtførere tar hensyn når denne jobben utføres.

Det blir heving/fjerning av 2500m x Ø75mm prøveinntaksledning som ligger i Mjøsa. Dette blir utført uke 29-30-31.

Det er viktig at båtførere tar hensyn når dette utføres.

Arbeidet med å bygge Hias vannbehandlingsanlegg startet opp i slutten av januar. Planlagt produksjonsstart ved anlegget er siste halvdel av 2021. I uke 18 startet arbeidet med å bygge ny pumpestasjon i Nedre Furuberget. Pumpestasjonen skal pumpe vann fra Hias vannbehandlingsanlegg til Furuberget pumpestasjon.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.