HjemNyheterAktueltBoring på Domkirkeodden fra uke 34

Boring på Domkirkeodden fra uke 34

Det blir utført boring i veier på Domkirkeodden fra uke 34. Vi har tidligere varslet oppstart i inneværende uke, men dette er altså utsatt. Fra uke 34 (mandag 22. august) blir det utført boring i Storhamargata, Strandvegen og i området mellom Korsgata, Torfinns gate og Storhamargata.

Veistrekninger vil bli delvis stengt mens arbeidet pågår. Boringen vil skje i eksisterende vei eller veiskulder.

 Boringen utføres som forberedelse til utskifting av vann- og avløpsledninger i området. Det skal tas ut prøver for å få informasjon om det evt. er forurensing i grunnen, om masser kan gjenbrukes og om dybde ned til fjell.

 Utskifting av vann- og avløpsledninger i området er foreløpig planlagt utført i perioden november 2023 - februar 2025. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Hamar kommune.

 Hias beklager de ulempene som boringen medfører.