HjemNyheterAktueltDuy Che angrer ikke på at han ble trainee
Duy Che angrer ikke på at han ble trainee

-Jeg har lært utrolig mye!

-Jeg angrer ikke på at jeg valgte å bli trainee. Det har vært veldig lærerikt. Jeg har fått prøve mye - innen mange ulike områder - og føler meg bedre rustet til å gå over til konsulentbransjen, sier Duy Che. Etter to år er han ferdig med traineeperioden i traineeVANN. Nå flytter han til Oslo, og begynner i jobb hos Multiconsult.

Duy er utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i Trondheim. At han havnet i vann- og avløpsbransjen, skyldes tilfeldigheter. -Etter endt utdanning fikk jeg jobb innen kjemi. Der jobbet jeg med leveranser til vann- og avløpsbransjen. Da jeg syntes at VA-bransjen og bygg og anlegg virket spennende, bestemte jeg meg for å søke på TraineeVANN, sier han. Dermed havnet han i Innlandet. TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. 

 

Skeptisk til Innlandet
-I utgangspunktet var jeg skeptisk til Hamar og Lillehammer, men det har vært overraskende bra å bo her. Og jeg kan anbefale alle å bli trainee, sier Duy. Han hadde den første modulen som trainee i Lillehammer kommunes vann- og avløpsavdeling. I september 2017 kom han til Hias. Hos Lillehammer kommune jobbet Duy som prosjektleder for utbyggingsprosjekter. I Hias har han fått mer teknisk faglige oppgaver. 

 

Har prøvd mye forskjellig
-Jeg har fått prøve mye forskjellig. Som prosjektleder for modelleringsprosjektet for avløp fra Løten til kum 35 i Bekkelaget i Stange har jeg modellert nåværende og fremtidig belastning på ledningsnettet. Jeg har jobbet sammen med de fleste medarbeiderne i avdelingen Plan og rådgivning, og har fått prøve meg på prosjekter innen både ledningsnett og prosess. Jeg har også fått prøve meg på offentlige anskaffelser, skrevet konkurransegrunnlag og vudert innkomne pristilbud. Det har vært viktig for meg å prøve mye forskjellig, og jeg synes at jeg har fått bedre oversikt over - og mer praktisk forståelse for  - VA-området, noe jeg tror er nyttig når jeg går over i konsulentbransjen, sier Duy. Foreløpig vet han ikke så mye om hva han skal jobbe med hos Multiconsult, men det blir innen VA-området og infrastrukturprosjekter. 

Trainee i Hias

Hias ønsker å bidra til at nyutdannede flytter til - og tilbake til - vår region. Selskapet er derfor medlem av to traineeordninger; Trainee Innlandet og TraineeVANN.

Trainee Innlandet tilbyr et traineeprogram som strekker seg over to år, og gir erfaring fra inntil tre bedrifter. I tillegg gjennomgår traineene et kompetanseprogram, som gir faglig påfyll og praksisnær ferdighetstrening med bruk av PEOPLE LAB. 

TraineeVANN er et landsdekkende, vannfaglig traineeprogram. Det er Norsk Vann som er initiativtaker - og som drifter traineeordningen. TraineeVANN er et 18 måneders program med inntil tre forskjellige bedrifter, kulturer og muligheter.