HjemNyheterAktueltGjenbruk av inntaksledning gir stor miljøgevinst
Hias VBA Sandvika

Gjenbruk av inntaksledning gir stor miljøgevinst

Hias gjenbruker inntaksledningen (Ø900 mm PE) fra Hamar VBA ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad. Ledningen er hevet ved Hamar VBA/Nedre Furuberget og slept til anleggsområdet ved Hias. Nå skal ledningen senkes. At inntaksledningen fra Hamar VBA kan gjenbrukes ved Hias VBA Sandvika gjør at Hias sparer 800 tonn CO2 ved at vi slipper å produsere og transportere ledning. Til sammenlikning var Hias’ beregnede utslipp i 2021 på 7000 tonn CO2, hvorav 4800 tonn var i forbindelse med investeringer. Hias gjenbruker 3525 meter inntaksledning. Ledningen ble lagt i 1991, og er så god som ny.

Hias har bygd nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. Det nye anlegget sikrer innbyggerne trygg og sikker vannforsyning og kapasitet for vekst i regionen.


Sikkerhet
Hovedbegrunnelsen for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg var å øke sikkerheten med hensyn til hygienisk vannkvalitet. Det er bygd et nytt vannbehandlingsanlegg med utvidet rensing, slik at Hias har en vannforsyning som tilfredsstiller Drikkevannsforskriftens krav til hygienisk sikkerhet med Mjøsa som trygg vannkilde. Blant annet klimaendringer påvirker råvannskvaliteten i Mjøsa. Ledningen for hovedinntaket skal senkes til 260 meters dyp for best mulig kvalitet på råvannet.

Beredskap
Rundt 56 000 personer har vannforsyning fra Hias. Hamar, deler av Løten og Furnes har forsyning fra Hias VBA Sandvika. Innbyggerne i Stange og deler av Løten har forsyning fra Hias VBA Sandvika.

Hias VBA Sandvika og Hias VBA Vestbygda er reserveforsyning for hverandre, ved hjelp av den nylig bygde overføringsledningen mellom Hamar og Stange. Dermed ivaretar vi kravene til reserveforsyning. -Begge våre to vannbehandlingsanlegg har kapasitet til å dekke vannbehovet ved utfall ved et av anleggene.

Du kan se video av inntaksledningen her  og her.