HjemNyheterAktueltGod oppstart hos MOVAR
Hias-prosessen

God oppstart hos MOVAR

-Vi ser allerede gode resultater med Hias-prosessen ved Fuglevik renseanlegg, sier Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How2O. For en drøy måned siden startet Hias-prosessen opp ved MOVARs renseanlegg.

Hias How2O signerte i januar avtale med MOVAR om pilotutprøving av Hias-prosessen. MOVAR planlegger utbygging av Fuglevik RA til ca. 100 000 PE, og Hias-prosessen vurderes som et alternativ på det nye renseanlegget. Utprøvingen, som startet opp i juli, vil pågå i rundt 12 måneder.

-Vi forventet at det ville gå to-tre måneder før vi så ønsket biologisk aktivitet , men på Fuglevik jobber biologien på høygir allerede etter noen uker, sier han.

Noe tekniske innkjøringsproblemer har det vært, men god kommunikasjon og samhandling mellom MOVAR og Hias How2O har sørget for å løse dette på en ypperlig måte. -Nå skal piloten få stabilisere seg ut september, før vi starter den faktiske prøveperioden. Allerede nå kan vi slå fast at forholdene ligger svært godt til rette for effektiv fosforfjerning hos MOVAR. Det bekrefter også at Hias-prosessen fungerer på alminnelig norsk avløpsvann, og ikke bare på den magiske kloakken på Hedmarken, sier Øfsti.

Hias-prosessen

  • Sekundærrensekrav uten bruk av fellingskjemikalier.
  • Lave livssykluskostnader.
  • Ekstremt lavt klimaavtrykk.
  • Gjenvinner 50 prosent fosfor.
  • Produserer bioslam med plantetilgjengelig fosfor.