HjemNyheterAktueltGod vannberedskap i Hamarregionen

God vannberedskap i Hamarregionen

Koronaviruset utgjør ingen økt risiko forbundet med drikkevann fra Hias, fordi våre vannbehandlingsanlegg har barrierer på dette viruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende virus.

Som leverandør av vårt viktigste næringsmiddel har Hias og eierkommunene en leveringsplikt. Vann er viktig også når det gjelder hygiene og generell samfunnssikkerhet. Kommunene og Hias har hver for seg og sammen etablert beredskapsløsninger som skal sikre dette også i en situasjon hvor mange blir syke. Våre anlegg og prosesser kan fjernstyres gjennom en omfattende og automatisk driftsovervåking.

For å bidra til å begrense smittespredning av koronaviruset, har kommunene og Hias i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger innført restriksjoner for egne ansatte og besøkende.

Vi ber om at all kontakt med Hias skjer via e-post eller telefon. Du finner kontaktinformasjon til våre ansatte her.