HjemNyheterAktueltGravearbeid i Fjetreskogen
Arstadledningen

Gravearbeid i Fjetreskogen

Det pågår nå gravearbeid i Fjetreskogen i forbindelse med byggingen av Arstadledningen. Stien gjennom Fjetreskogen blir lagt om mens arbeidet pågår.

De siste dagene har Ottestadstien blitt gravd over ca. 150 meter før kryssingen av jernbanen. Hias beklager at dette skjedde uten at stien var lagt om på forhånd. Stien blir nå lagt om, med kryssing av anleggsbeltet lenger unna gravearbeidet. Hias ber turgåere være oppmerksomme, da stien nå i en periode må krysse anleggsbeltet.

Etablering av hovedvannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon er nødvendig for at vannbehandlingsanlegget skal knyttes til eksisterende nett i Stange. Anleggsarbeidene vil pågå ut 2019. Arbeidet med opprydding og istandsetting vil bli utført våren 2020.