HjemNyheterAktueltGravearbeid ved kunstgressbanen på Hias
Hold avstand til sperrebånd!

Gravearbeid ved kunstgressbanen på Hias

I uke 36 vil det blir utført mindre gravearbeid i forbindelse med omlegging av kabelgrøfter ved kunstgressbanen på Hias.

Det skal lages ny strømtrasé for Ottestad ILs garasje og pumpe. Dette er forberedende arbeid og klargjøring for bygging av ny råvannspumpestasjon til nye Hias vannbehandlingsanlegg.

Det blir satt opp sperrebånd ved grøftene (se bildet). Hias ber folk om å holde god avstand til sperrebåndene. Gravearbeidet vil pågå et par dager.

Hias VBA Sandvika

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Anleggsstart: 28. januar 2019.

Produksjonsstart: Mars 2022.

Vanninntak: 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette er bygd:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Hias Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 145 m2.
  • Hias VBA Sandvika: Nytt vannbehandlingsanlegg med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden. Grunnflate: ca. 2300 m2.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom Hias VBA Sandvika og Snekkerstua pumpestasjon i Mjøsa.
  • Snekkerstua pumpestasjon: Ny pumpestasjon for pumping til Furuberget høydebasseng. Grunnflate: ca. 90 m2.
  • Arstadledningen: Hovedvannledning fra Hias VBA Sandvika til Arstad pumpestasjon.
  • Samlet investeringskostnad: Ca. 440 millioner kroner.