HjemNyheterAktueltGravearbeid ved kunstgressbanen på Hias
Hold avstand til sperrebånd!

Gravearbeid ved kunstgressbanen på Hias

I uke 36 vil det blir utført mindre gravearbeid i forbindelse med omlegging av kabelgrøfter ved kunstgressbanen på Hias.

Det skal lages ny strømtrasé for Ottestad ILs garasje og pumpe. Dette er forberedende arbeid og klargjøring for bygging av ny råvannspumpestasjon til nye Hias vannbehandlingsanlegg.

Det blir satt opp sperrebånd ved grøftene (se bildet). Hias ber folk om å holde god avstand til sperrebåndene. Gravearbeidet vil pågå et par dager.

Hias vannbehandlingsanlegg

Beliggenhet: Nordsveodden, Ottestad.

Planlagt byggestart: Februar 2019.

Planlagt produksjonsstart: Desember 2021.

Kalkulert investeringskostnad: Ca. 310 millioner kroner.

Det nye vanninntaket vil bli liggende på 250 meters dyp, 3 km fra land.

Vannbehandlingsprosess: Kjemisk behandling med direktefiltrering, UV-bestråling og klorering.

 

Dette skal bygges:

  • Inntaksledning: Vanninntak med tilhørende inntaksledning.
  • Råvannspumpestasjon: Ny råvannspumpestasjon på Nordsveodden.
  • Hias vannbehandlingsanlegg (VBA): Nytt VBA med tilhørende rentvannspumpestasjon på Nordsveodden.
  • Mjøsledningen: Overføringsledning mellom nye Hias VBA og Hamar vannbehandlingsanlegg (VBA) i Mjøsa.
  • Nedre Furuberget pumpestasjon: Ny pumpestasjon ved Hamar VBA for pumping til Furuberget høydebasseng.