HjemNyheterAktueltGraving pågår i Åkersvika
Hias ber publikum om å være obs!

Graving pågår i Åkersvika

Gravearbeidene i forbindelse med legging av ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange til Midtstranda i Hamar er i gang. -Arbeidet er startet opp fra Midtstranda, og gravingen vil pågå ut mars måned, sier prosjektleder Trond Ståle Nessmo. Han ber folk om å respektere sperringene som settes opp.

Etablering av ny hovedvannledning er forberedende arbeider i forbindelse med at Hias planlegger å bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

Det legges en 1500 meter lang 630 mm PE vannledning, som knytter sammen vannforsyningen mellom Bekkelaget og Midtstranda, og det er satt på plass en ny kum i parkanlegget i Bekkelaget. Kummen, som er Norges kanskje største vannkum, er prefabrikkert. Det er Narmo Betong i Hamar som har produsert den. 

Ny hovedvannledning Bekkelaget - Midtstranda

Hias har lagt ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar. Arbeidet ble utført vinteren 2017 - 2018.

  • 630 mm PE-ledning.
  • 1500 meter lang.
  • Prefabrikkert kum på 30 kvm og totalt 90 tonn.
  • Totalkostnad: ca. 16 millioner kroner (inkl. kum, rørledning og legging av rør).