HjemNyheterAktueltGraving ved Domkirkeodden
Brumunddalsprosjektet

Graving ved Domkirkeodden

Hias er i gang med gravearbeid mellom Riise-villaen og Domkirkeodden i Hamar. Dette er en del av sjøledningsprosjektet. Her skal Hias avdekke den gamle ledningen, som ble lagt i 1982.

Denne skal kappes. Deretter skal ny ledning, som går fra kum 5 på Hias til Domkirkeodden via Mjøsa, kobles til.

Eksisterende ledning skal graves opp og fjernes. Gamle ledninger, som ligger i Mjøsa, skal blåses opp, kappes og kjøres bort. Området som Hias graver i er fredet. Derfor er arkeolog med i grøfta. 

Hias bygger det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger skal sikre avløpstransporten fra Botsenden via Brumunddal og Jessnes til Hias.

Brumunddalsprosjektet

Byggestart: 18. januar 2016.

Planlagt ferdigstillelse: Mai 2018.

Prosjektet er kostnadsberegnet til 181 millioner kroner.

 

Hias bygger:

  • Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal. Denne ble igangkjørt 15. januar 2017.
  • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes. Igangkjørt 3. oktober 2017.
  • Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon. Dette arbeidet ble ferdigstilt i september 2016.
  • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange. 
  • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 meter.