HjemNyheterAktueltHias er sertifisert

Hias er sertifisert

-Vi i Hias er stolte over at selskapet nå er sertifisert etter ISO-standardene 9001 og 14001, som er ledelsessystemer for kvalitet og miljø. Gjennom grundig arbeid i egen organisasjon har vi utviklet et digitalt system som fungerer effektiv for oss i hverdagen, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel for selskapets virksomhet. Hias kan nå dokumentere at selskapet har gode systemer for kvalitetssikring. ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø.

En ISO-sertifisering er et bevis på at virksomheten oppfyller standardenes krav og dokumenterer at virksomheten driver med kontinuerlig forbedringsarbeid.

Hias’ styringssystem omfatter kvalitet, ytre miljø og HMS. Systemet ivaretar også sikkerhet og beredskap. Registrering og behandling av hendelser er en integrert del av styringssystemet. Kvalitetssystemet skal sikre kvaliteten på aktiviteter og produkter som selskapet leverer. Miljøstyringssystemet er den delen av selskapets styringssystem som iverksetter, oppnår og vedlikeholder selskapets miljøpolitikk.

I tillegg til sertifiseringen er det som en del av bedømmingen gjennomført en kontroll av Hias’ system for ivaretakelse av representativ prøvetaking av avløpsvann i henhold til krav beskrevet i «Forskrift om begrensning av forurensning».

En ISO-sertifisering er et kvalitetsstempel som baseres på en ekstern bedømming og godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan. Det er Norske Veritas som gjennomførte sertifiseringsprosessen i Hias.