HjemNyheterAktueltHias graver på Domkirkeodden
Brumunddalsprosjektet

Hias graver på Domkirkeodden

Hias er nå i gang med gravearbeid i Rosenlundvika på Domkirkeodden. Arbeidet vil pågå frem til påske.

-Hias’ ledninger i Rosenlundvika ligger veldig grunt. Nå graver vi for å legge ledningene dypere, slik at de ikke fryser, sier Håvard Haugseth, byggeleder i Hias. Ledningene er ikke i bruk i dag, men er i beredskap dersom det skulle bli brudd på den nye sjøledningen fra Brumunddal til renseanlegget i Ottestad.


Hias fullfører i løpet av våren det største sjøledningsprosjektet i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger sikrer avløpstransporten fra Brumunddal til Hias i Ottestad. Det er lagt i alt 28 kilometer nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal – Hias.

Brumunddalsprosjektet

Byggestart: 18. januar 2016.

Ferdigstilt: August 2018.

Totalkostnad: 143,7 millioner kroner.

 

Hias har bygd:

  • Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal.
  • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes.
  • Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon.
  • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange. 
  • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 meter.