HjemNyheterAktueltHias legger ny hovedvannledning
Varsel om støyende anleggsarbeid

Hias legger ny hovedvannledning

Hias legger ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange til Midtstranda i Hamar.

Dette er forberedende arbeider i forbindelse med at Hias planlegger å bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

 

Nattarbeid
Det skal etableres ny prefabrikkert kum i parkområdet i Åkersvika. I den forbindelse vil det pågå nattarbeid i følgende perioder:

 • 02.01.2018 - 03.01.2018
 • 08.01.2018 - 11.01.2018

Vi ber om at eventuelle tilskuere holder seg på god avstand fra anleggsstedet, og respekterer skilting og avsperringer.

 

Arbeidene vil blant annet bestå av:

 • Trafikkavvikling, inkludert oppstilling av 500 T-mobilkran.
 • Oppgraving og fjerning av masser.
 • Tilkobling til eksisterende ledninger.
 • Montasje av prefabrikkert kum.
 • Tilkobling.
 • Tilbakefylling.

Hias beklager de ulempene som dette vil medføre for beboerne i området. 

Fakta om drikkevann fra Hias

 • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
 • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
 • pH: ca. 7,5 - 8
 • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
 • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH