HjemNyheterAktueltHias legger ny hovedvannledning
Oppstart i uke 4

Hias legger ny hovedvannledning

Hias bygger nytt vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad. For å knytte vannbehandlingsanlegget til eksisterende nett, skal det legges ny hovedvannledning fra Hias vannbehandlingsanlegg til Arstad pumpestasjon.

Prosjektet ny hovedvannledning starter med forberedende arbeider i uke 4; klargjøring av riggplasser og hogst i traseen. Arbeidet med prosjektet skal etter planen være ferdig til jul 2019.

I byggeperioden vil det bli noe anleggstrafikk inn til anleggsområdet.

Det blir byggestart for Hias vannbehandlingsanlegg 30. januar. Hias vannbehandlingsanlegg skal sikre innbyggerne på Hedmarken trygg og sikker vannforsyning og legge til rette for vekst i regionen.

Hias beklager de ulempene byggeaktiviteten medfører. 

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med kommunikasjonssjef i Hias: Lise Busterud Nordal, tlf. 959 81 397.