HjemNyheterAktueltHias oppgraderer slambehandlingsanlegget
Det kan bli perioder med ekstra lukt

Hias oppgraderer slambehandlingsanlegget

Arbeidet med å oppgradere og rehabilitere Hias’ slambehandlingsanlegg er i gang. Målet med prosjektet er forbedret drift. Hias forventer også redusert luktutslipp fra anlegget når oppgraderingen og rehabiliteringen er gjennomført.

I forbindelse med ulike arbeidsoperasjoner underveis i prosjektet vil det kunne bli kortere perioder med ekstra lukt fra anlegget. Dette gjelder først og fremst i forbindelse med omkobling og igangkjøring uke 13, 18 og 19
Prosjektet skal – etter planen – være ferdig i slutten av juni.


Hias’ slambehandlingsanlegg var det første i sitt slag, og ble satt i drift i 1995. Det oppgraderte anlegget vil få en levetid på 15 år.

Fakta om Hias avløp

Hias avløp drifter følgende anlegg:

  • Avløpsrenseanlegget i Ottestad.
  • 70 km overføringsledning.
  • 10 pumpestasjoner.
  • 6 målestasjoner.