HjemNyheterAktueltHias' største vannkum på plass
Hias legger ny hovedvannledning

Hias' største vannkum på plass

Hias' største vannkum er nå på plass i Åkersvika i Stange. Den 30 kvadratmeter store og 90 tonn tunge kummen er en del av prosjektet ny hovedvannledning for drikkevann fra Bekkelaget i Stange over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar.

Kummen er prefabrikkert. -Det var en både rimeligere og tryggere løsning enn å plassbygge en kum. Armatur og alt er montert inne i kummen. Når den er heist på plass, er det bare å plugge i ledninger, og så er den i drift., sier byggeleder Håvard Haugseth. Det er Narmo Betong i Hamar som har produsert kummen. -Vi er veldig glad for at vi har lokale bedrifter som kan gjøre denne jobben. Sikkerhet er viktig for Hias. Etter at trykket er satt på kummen, skal folk ned i den. Da må den være sikker. Vi har god erfaring med at Narmo leverer betong av høy kvalitet, sier han. Det er Norconsult som har konstruert vannkummen. Selskapet har jobbet i 3D med Norges kanskje største vannkum.

 

To kraner
To kraner ble brukt for å heise kummen opp på et lasteplan. To lastebiler måtte til for å få fraktet kummen fra Narmo Betong på Martodden i Hamar til Åkersvika i Stange. E6 ble stengt for anledningen. Både politiet og Statens vegvesen var til stede under frakten. I Åkersvika var den største mobile krana (500 tonn) på plass.

Norconsult har jobbet mye med å holde vekten på kummen nede, av hensyn til fraktingen. Selskapet har gått mange runder for å minimere vekten. Kummen er støpt i SKB-betong (selvkomprimerende betong) i et eget telt, som ble bygd på industriområdet til Narmo Betong for anledningen.

Den nye hovedvannledningen er 630 mm PE-ledning med en total lengde på ca. 1500 meter. Prosjektets totalkostnad er på ca. 16 millioner kroner. I dette beløpet er både kummen, rørledning og legging av rør med.

Legging av ny hovedvannledning er forberedende arbeider i forbindelse med at Hias planlegger å bygge nytt og fremtidsrettet vannbehandlingsanlegg på Nordsveodden i Ottestad.

Ny hovedvannledning Bekkelaget - Midtstranda

Hias har lagt ny hovedvannledning fra Bekkelaget i Stange over Åkersvika naturreservat til Midtstranda i Hamar. Arbeidet ble utført vinteren 2017 - 2018.

  • 630 mm PE-ledning.
  • 1500 meter lang.
  • Prefabrikkert kum på 30 kvm og totalt 90 tonn.
  • Totalkostnad: ca. 16 millioner kroner (inkl. kum, rørledning og legging av rør).