HjemNyheterAktueltHias utbedrer spillvannsledning
Gravearbeid i Stange

Hias utbedrer spillvannsledning

Hias skal utbedre en spillvannsledning ved Guåker i Stange.

Etter en kloakkstopp etablerte Hias provisorisk forbipumping. Nå skal ledningen repareres. Gravearbeidene startet opp i uke 47/48.

Mens gravingen pågår vil det bli nødvendig å stenge Pålvegen noen dager i uke 50. Mens Pålvegen er stengt, vil det bli mer trafikk i Jønsbergvegen 482 - 506.

Hias beklager ulempene som dette vil medføre for beboerne i området. 

Fakta om Hias avløp

Hias avløp drifter følgende anlegg:

  • Avløpsrenseanlegget i Ottestad.
  • 70 km overføringsledning.
  • 10 pumpestasjoner.
  • 6 målestasjoner.