HjemNyheterAktueltHias VBA Sandvika offisielt åpnet
Godt, nok og sikkert vann

Hias VBA Sandvika offisielt åpnet

-Godt, nok og trygt vann til enhver tid er essensen i lovverket om vannforsyning. Det fordrer en sikkerhet, som Hias sørger for med sine solide barrierer nå. Hias har tatt høyde for at råvannet kan bli dårligere. Klimaendringer med mer tørke, etterfulgt av styrtregn og flom kan gi mer avrenning og tilførsel til Mjøsa. Dette har det nye anlegget har teknologi og kapasitet til å håndtere, sa Bente Fauske, avdelingsleder i Mattilsynet Region Øst. Sammen med Aasa Gjestvang, ordfører i representantskapet i Hias, foretok hun torsdag 5. mai den offisielle åpningen.

-I dag bryter vi målsnora for en serie tiltak som er gjennomført i årene etter at Mattilsynet påpekte mangler ved vannforsyningen for 15 år siden, sa Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

Han takket kloke eiere, tydelige myndigheter og flinke leverandører for et kvalitetsmessig godt resultat. -Men ikke minst vil jeg takke vår egen drifts- og prosjektorganisasjon, som med grundig og god oppfølging har bidratt til framdrift – og kanskje holdt leverandørene litt i øra underveis, sa Finborud.

Rundt 50 personer deltok i den offisielle åpningen. Deltakerne fikk en kort orientering om anlegget og omvisning i anlegget. Deretter var det taler, enkel matservering og offisiell åpning. Åpningsarrangementet ble avsluttet med et kulturelt innslag ved sangtalentet Leon Seferi, som imponerte deltakerne. Han er elev ved musikklinja ved Stange videregående skole og får i tillegg undervisning i klassisk sang ved Norges musikkhøgskole.

-I dag er jeg en veldig stolt representant for eierkommunene. Dette supermoderne vannbehandlingsanlegget viser hele verden hvor viktig trygg og sikker vannforsyning er for oss i Hamarregionen. Det er et stort økonomisk løft for kommunene. Det handler om en riktig balansegang mellom investeringer, gebyrutvikling og en god nok hygienisk kvalitet på vannet vårt.  Vi i eierkommunene mener at denne balansegangen har vi funnet her, sa Gjestvang.

Les mer om Hias VBA Sandvika her.

Se film som viser byggeprosessen her.