HjemNyheterAktueltHogstarbeid langs Arstadledningens trasé
Ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon

Hogstarbeid langs Arstadledningens trasé

I dag starter hogstarbeidene langs traséen til Arstadledningen. I forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg, legges det ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon.

I løpet av kort tid vil arbeidet med grøfting og legging av rør fra Sandvikavegen starte opp. 

Les mer om Arstadledningen her.

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH