HjemNyheterAktueltHogstarbeid langs Arstadledningens trasé
Ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon

Hogstarbeid langs Arstadledningens trasé

I dag starter hogstarbeidene langs traséen til Arstadledningen. I forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg, legges det ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon.

I løpet av kort tid vil arbeidet med grøfting og legging av rør fra Sandvikavegen starte opp. 

Les mer om Arstadledningen her.