HjemNyheterAktueltIgangkjøring Brumunddal - Hias
Ny milepæl i Brumunddalsprosjektet

Hovedledningen fra Brumunddal til Hias igangkjørt

En ny milepæl ble nådd da den nye avløpsledningen fra Brumunddal pumpestasjon til kum 5 ved Hias ble satt i drift sammen med de nye og største pumpene ved pumpestasjonen 25. september.

Dermed fraktes avløp fra Brumunddal til Hias via den nye sjøledningen. 

Hias bygger det største sjøledningsanlegget i norsk VA-historie. Nye pumpestasjoner og nye avløpsledninger skal sikre avløpstransporten fra Botsenden via Brumunddal og Jessnes til Hias. Utførelsen av prosjektet startet 18. januar 2016, og det er kostnadsberegnet til 181 millioner kroner. Ringsaker kommune har bygde nye VA-ledninger og fire nye avløpspumpestasjoner i tilknytning til prosjektet.

Brumunddalsprosjektet

Byggestart: 18. januar 2016.

Ferdigstilt: August 2018.

Totalkostnad: 143,7 millioner kroner.

 

Hias har bygd:

  • Ny avløpspumpestasjon på Nederkvern i Brumunddal.
  • Ny avløpspumpestasjon på Jessnes.
  • Rehabilitering av Botsenden II avløpspumpestasjon.
  • Totalt 28 km nye avløpsledninger på strekningen Botsenden i Brumunddal - Hias renseanlegg i Stange. 
  • Første del av ny vannledning fra planlagte Hias vannbehandlingsanlegg mot Hamar, totalt 635 meter.