HjemNyheterAktueltIngeberg pumpestasjon i drift
Hias vannforsyning

Ingeberg pumpestasjon i drift

Ingeberg pumpestasjon er nå satt i drift etter oppgradering og rehabilitering. -Vi har satt inn to nye pumper og nytt røropplegg. I tillegg er bygget rehabilitert, sier Trond Ståle Nessmo, prosjektleder i Hias.

Hias har tatt høyde for fremtidig behov for kapasitet. Derfor er det tilrettelagt for å sette inn en tredje pumpe i stasjonen. 

-Alt gikk etter planen i forbindelse med igangkjøringen. Nå er vi inne i en prøvedriftsperiode på to måneder, sier han. Flislegging og maling i tillegg til istandsetting utendørs gjenstår før stasjonen er ferdig rehabilitert. 

Fakta om drikkevann fra Hias

  • Vannleveranse: ca. 56 000 personer
  • Vannproduksjon: ca. 6 mill. m3 pr år
  • pH: ca. 7,5 - 8
  • Hardhetsgrad Hias VBA Sandvika: 3 °dH
  • Hardhetsgrad Hias VBA Vestbygda: 1 °dH