HjemNyheterAktueltInnspurten nærmer seg i Tokstad-prosjektet

Innspurten nærmer seg i Tokstad-prosjektet

Det nærmer seg siste innspurt i Tokstadprosjektet. Innløpsbygget er ferdig støpt. Det jobbes nå med siste betongarbeidene på utløpsbygget, og dette skal være ferdig i løpet av et par uker. Da gjenstår tekking på begge bygg og fylling rundt kulvert, i tillegg til å lage støttemurer inn mot jernbanetraseen.

Hias legger om avløpstransporten over Tokstadjordet i Ottestad. Bakgrunnen er at Bane NOR skal bygge ny trase for dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Stange kommune, og at den nye jernbanelinja vil avskjære Hias’ eksisterende avløpsledning på Tokstadjordet.

Den nye avløpsledningen skal krysse under den nye jernbanetraseen ved bruk av en dykkerløsning. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Hias og Bane NOR.

Arbeidet med innvendig montering av rør og ventiler er en stor jobb. Denne jobben er godt i gang.

De utvendige vann- og avløpsarbeidene på oppstrøms side har kommet langt, ca. 70 prosent er ferdig, mens alt på nedstrøms side gjenstår.

Arbeid med høyspent er påbegynt, og alt elektroarbeid innvendig gjenstår i prosjektet. Prosjektet følger revidert fremdriftsplan, og vil bli ferdig i løpet av februar 2023.