HjemNyheterAktueltKetil Kjenseth (V) besøkte Hias
Gode diskusjoner om sirkulærøkonomi og Hias-prosessen

Ketil Kjenseth (V) besøkte Hias

Muligheten for grønn vekst i den norske vannbransjen i tråd med regjeringens ambisjoner, der kompetansemiljøet hos Hias er sentralt i utviklingen av fremtidens renseanlegg var temaet da Ketil Kjenseth (V) besøkte Hias. Kjenseth er nyvalgt leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og kom på besøk sammen med Toril Hofshagen, administrerende direktør i Norsk Vann.

-Vi hadde gode diskusjoner om sirkulærøkonomi, bærekraftig avløpsrensing med Hias-prosessen og muligheter for grønn eksportsatsing, sier Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How2O. -Hias ønsker å gå foran og bli et referanseanlegg for beste praksis i bransjen; redusert miljøbelastning, økt ressursutvinning og reduserte totalkostnader. Kort fortalt ønsker vi å realisere fremtidens bærekraftige løsninger for renseanlegg, sier Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.

Dagsordenen for besøket så slik ut:

  • Renseanleggenes rolle i sirkulærøkonomien.
  • Hvordan kan vi utnytte ressursene i avløpsvannet.
  • Hvilke rammebetingelser må på plass for å realisere utnyttelse av ressursene.
  • Hvordan kan vi skape en eksportrettet leverandørindustri.

Besøket ble avsluttet med omvisning i Hias avløpsrenseanlegg.

Bildet:

Fra venstre: Toril Hofshagen, administrerende direktør i Norsk Vann, Anders T. Øfsti, daglig leder i Hias How2O, Ketil Kjenseth, leder i Stortingets energi- og miljøkomité og Morten Finborud, administrerende direktør i Hias IKS.