HjemNyheterAktueltKlorsmak på vannet

Klorsmak på vannet

Vi igangkjører nytt vannbehandlingsanlegg: Hias VBA Sandvika, med en kort og midlertidig inntaksledning. At vanninntaket ligger grunt, gjør at vi tidvis må øke klordoseringen noe. Dette kan føre til at vannet i perioder kan ha litt klorlukt og -smak. Det er ikke farlig å drikke vannet.

Dette vil bli bedre når den nye og dype inntaksledningen er på plass. Denne kommer på plass i løpet av høsten. Vanninntaket vil da være på 250 meter dyp, 3 kilometer fra land.  

Hias VBA Sandvika har mer robuste vannbehandlingsprosesser enn det gamle anlegget, slik at det kan produsere hygienisk sikkert vann selv om kvaliteten på inntaksvannet skulle variere. Vannkvaliteten blir kontinuerlig overvåket.