HjemNyheterAktueltKryssing av Peter Sinneruds veg
Ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon

Kryssing av Peter Sinneruds veg

Arbeidene med Arstadledningen vil krysse Peter Sinneruds veg i Sandvika. I løpet av inneværende uke blir det bygd omkjøringsvei som skal brukes mens Peter Sinneruds veg er stengt.

Peter Sinneruds veg blir åpnet for normal ferdsel igjen når kryssingen er ferdig. Etter planen vil dette skje 22. mars. 

Hias beklager de ulempene som dette medfører for beboere og andre trafikanter. 

I forbindelse med byggingen av Hias vannbehandlingsanlegg legges det ny hovedvannledning fra Hias til Arstad pumpestasjon.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Lise Busterud Nordal, tlf. 95981397.