Nabomøte

Hias inviterer naboer i Ottestad til informasjonsmøte og omvisning onsdag 1. juni kl. 18.00. Vi ønsker å informere om utviklingen som har foregått på anleggene våre de siste årene, og legge til rette for god dialog med naboene.

Informasjonsmøtet finner sted i kantina på Hias.